Kontakt

Torekovs Båtsällskap TBSS

Hamnplanen 25
269 77  Torekov

Hamnpersonalen finns tillgänglig under lågsäsong (17 augusti-15 juni):
måndag-fredag 8-13.

Telefontid lågsäsong: 10.00-13.00.
Vid akuta ärenden, ring 112.

VI HAR INGA STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR.

Telefon: 0431-36 35 34
Epost: info@torekovshamn.se
Organisationsnummer: 839401-0717
Föreningens styrelse: se separat sida