Kontakt

Torekovs Båtsällskap TBSS

Hamnplanen 25
269 77  Torekov

Hamnpersonalen finns tillgänglig under lågsäsong (17 augusti-15 juni)
måndag-fredag 7-13.

Telefontid lågsäsong: 8.00-12.00.
Vid akuta ärenden, ring 112.

Telefon: 0431-36 35 34
Epost: info@torekovshamn.nu
Organisationsnummer: 839401-0717
Föreningens styrelse: se separat sida

Torekov harbour

Hamnplan
269 77 Torekov

Phone:+ 46 431 36 35 34

E-mail:info@torekovshamn.nu

Website:http://torekovshamn.nu/

Loading...