Torekovs hamn

Just nu sker ingen försäljning av diesel i Torekovs hamn.​
At the moment, there is no sale of diesel in Torekovs' port.
Im Moment gibt es im Hafen von Torekov keinen Verkauf von Diesel.

Gästhamn

Välkommen till vår gästhamn

Längst ute på Bjärehalvön, ligger Torekovs hamn. Från början en enkel fiskehamn, men i dag en modern fritidsbåtshamn med över 420 permanenta platser och gott om plats för gästande båtar. 

Betalningsautomat finns vid hamnkontoret och avgift skall erläggas senast en timme efter ankomst.

I avgiften ingår tillgång till dusch & toaletter, färskvatten, el, tvättstuga och wifi-kod.